OT

“İlk olarak Mısır Firavunu Tutankhamun M.Ö. 1346 yılında öldüğünde mezarının çiçekten taçlarla kaplandığı saptanmış. Kuzey Avrupa’da ise en eski M.Ö. 2000’li yıllarda mezarlara çiçek konduğu belirlenmiş. O zamanlar bu çiçeklerin amacı iyi ruhları çekmek, kötü ruhları kovmakmış. Sonradan asıl amaç cesetler çürürken çıkan kokuyu gizlemek olmuş.”

Yukarıdaki bilgiye internet denen çöplükte rastladım. Belki doğru, belki yanlış. İslam dini için anlamını bilmiyorum. Biraz araştırdım, kesin cevaplar bulamadım.

Fotoğrafta gördüğünüz bir mezar taşı. Üzerine belki güzel görünsün, iyi ruhları çeksin, çürüyen cesedin kokusunu gizlesin diye; belki de sadece herkes yapıyor diye bitki ekilmiş. Toprak izin verdikçe bitki köklerini salmış. Derine inmiş. Gün gelmiş, mezar taşının sınırları yetmemiş. İçinde bir insan yatan dört köşe taş o bitkiye kucak açmış, ev olmuş ama bitki sonunda taşı delmiş. Taşmış. Verilenle doymamış.

Asla ama asla bir insanı sizi sevebileceğinden daha fazla sevmeyin. Bir kez daha söylüyorum: Asla! Mutluluğun formülü bu. Sanmıyorum ki yüzyıllar önce ya da varsa paralel evrenlerde durum farklı olsun. Günümüz insanının sorunu değil bu. Zamansız. İnsanoğlu çiğ süt emmiş. Doğru. Yanınıza yaklaştırırsınız, içinize işlemek ister. Mutlu olmak için kalbinizi verirsiniz, o delip etrafta gezer. “Klişeler çoğunlukla doğrudur” yazıyordu bir yerde. Biz kimiz ki aşkın klişelerini yıkabilecek ruhlar bulduğumuzu düşünüyoruz. Mutlu olmak istiyorsanız, bir insanı sizi sevebileceğinden fazla sevmeyin. Ok yaydan çıktıysa bile durun. Debelendikçe batacağınız garanti. Ayağa kalkın. Geri adımlar atın. Bu dünyada birini sevmek ve karşılığında sevilmek için bulunduğunuzu düşünseniz bile alevinizi kısın.

THERE WAS A BOY
A VERY STRANGE ENCHANTED BOY
THEY SAY HE WANDERED VERY FAR, VERY FAR
OVER LAND AND SEA
A LITTLE SHY AND SAD OF EYE
BUT VERY WISE WAS HE
AND THEN ONE DAY
ONE MAGIC DAY HE PASSED MY WAY
WHILE WE SPOKE OF MANY THINGS
FOOLS AND KINGS
THIS HE SAID TO ME:
THE GREATEST THING YOU’LL EVER LEARN IS JUST TO LOVE
AND BE LOVED IN RETURN
written by Eden Ahbez